Certificacions

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

La cooperativa té un sistema propi de gestió de la qualitat que permet obtenir un producte de qualitat i completament segur.

Els disseny de la nostra estratègia fitosanitaria ens permet afirmar que no superarem el límit màxim de residus i que no tindrem acumulacions no desitjades de matèries actives. Aquesta estratègia es valida anualment amb la realització de multitud d’analítiques multiresidus en laboratoris de prestigi.

PRODUCCIÓ INTEGRADA

“És un sistema de producció d’aliments de Qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i amb el medi ambient.
La Producció Integrada dóna resposta a les demandes de qualitat i seguretat en els aliments que exigeixen els consumidors responsables.
La qualitat i la seguretat dels productes es garanteix mitjançant una certificació oficial.”

Diseño sin título - 2024-04-08T163257.254
GLOBALGAP

“La norma GLOBALGAP fue diseñada principalmente para brindar confianza al consumidor acerca de la manera que se lleva a cabo la producción agropecuaria: minimizando el impacto perjudicial de la explotación en el medio ambiente, reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad de los trabajadores, como también en el bienestar de los animales.”

Diseño sin título - 2024-04-08T165025.307
BRC Global Standards

Normes BRC Global és un programa de seguretat i certificació de la qualitat condueix, utilitzat per més de 23.000 proveïdors certificats en 123 països, amb la certificació emesa a través d’una xarxa mundial d’organismes de certificació acreditats.

Els estàndards garanteixen l’estandardització de la qualitat, la seguretat i criteris de maneig i garantir que els fabricants compleixin amb les seves obligacions legals i proporcionen protecció per al consumidor final. BRC Global Standards són ara sovint un requisit fonamental dels principals minoristes.

Diseño sin título - 2024-04-22T094947.344
ifs food

El segell de qualitat de la fruita IFS (International Featured Standards) és una certificació reconeguda a nivell internacional que garanteix alts estàndards de seguretat i qualitat en la producció i distribució de fruites. La certificació IFS avalua aspectes com la higiene, la seguretat alimentària, el control de processos i la traçabilitat en tota la cadena de subministrament de fruites. Obtenir aquest segell
implica complir amb requisits estrictes i sotmetre’s a auditories periòdiques per a assegurar el compliment continu dels estàndards establerts.

Diseño sin título - 2024-04-22T094918.727
GLOBAL G.A.P MÓDULO GRASP

La certificació Grasp (GlobalG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) s’enfoca a avaluar les condicions laborals i socials en les finques agrícoles, assegurant el benestar dels treballadors i promovent condicions laborals justes i segures. Aquest
segell proporciona als consumidors la confiança que les fruites que adquireixen provenen de productors compromesos amb la qualitat, la responsabilitat social i ambiental

Traducir