Zona de producció

Zona de producció

La zona de producció es situa majoritàriament al voltant de la població d’Aitona, situada al sud del Segrià

El riu Segre travessa la comarca de nord-est a sud-oest i forma una ample plana al·luvial al seu entorn, amb materials poc consolidats sobre els quals s’han format sòls fèrtils. A l’extrem sud-oest hi ha l’aiguabarreig del Segre amb el riu Cinca en el límit amb l’Aragò. El territori es planer amb turons baixos i serres d’escassa altitud. Els petits cursos i torrents gairebé sempre secs han excavat barrancs i petites valls de fons pla. La agricultura ha estat la base de l’economia del Segrià. El regadiu, ja antic en els planes baixes dels Segre, ha estat el factor principal en el creixement econòmic del darrer segle.

La zona de producció es situa majoritàriament al voltant de la població d’Aitona, situada al sud del Segrià. Aquesta zona presenta un clima mediterrani subàrid amb hiverns freds, amb molta boira i humitat, i estius calorosos. Es poden donar variacions de temperatura de fins a 40ºC entre estacions. Les precipitacions són de 400 mm anuals, es fa per tant necessari regar els camps de fruiters amb l’aigua del des-gel que recullen els rius que baixen dels Pirineus.

El clima esta adaptat perfectament al conreu de fruiters. Els hiverns fred fan que els arbres tinguin un repòs hivernal llarg que ajuda a que els arbres tinguin floracions abundants i agrupades. Per altra banda el risc de gelades es baix. Els estius secs i calorosos fan que la fruita que es produeixi a la zona es recol·lecti de 7 a 15 dies abans respecte a altres zones productores de Lleida.

La fruita produïda en aquestes condicions conté una quantitat de sucres que difícilment s’assoleixen  en altres àrees de producció. Tot això fa que la qualitat organolèptica de la fruita sigui excel·lent.

Traducir